obsługa celna
Inne

Jak wygląda kontrola celna?

Towary przewożone przez granicę muszą przejść kontrolę celną. Z tym procesem wiąże się wiele przepisów, a co za tym idzie, wiele dokumentów, które należy wypełnić. Jak obecnie wygląda kontrola celna?

Jak działają organy celne?

Definicja zakresu obowiązków pracowników kontroli celnej określona została w art. 4 pkt 14 WKC. Kontrola celna ma więc na celu regulowanie prawidłowego stosowania przepisów celnych, a także wywóz, wwóz oraz tranzyt towarów pomiędzy państwami trzecimi a obszarem celnym Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania organów celnych jest zapewnienie swobodnego i sprawiedliwego handlu, a także ograniczenie przemytu i działalności czarnej strefy gospodarki.

obsługa celna

Kontrola celna

Organy celne posiadają wszelkie uprawnienia potrzebne do tego, aby wedle własnego uznania przeprowadzić kontrolę celną towarów przewożonych pomiędzy granicami. Pracownicy tych służb są zobowiązani do weryfikowania informacji zawartych w dokumentacji. Mogą one również zatrzymać dany towar, jeżeli nie spełnia on wymogów. Profesjonalne obsługa celna pozwoli upewnić się, że wszystkie formalności zostały dopełnione.

Jak działają agencje celne?

Agencje celne mają na celu reprezentowanie swoich klientów w procesie kontroli celnej. Organizacje te zajmują się przygotowaniem kompletnej dokumentacji, która jest potrzebna do podejmowania określonych działań celnych. Agencja celna może również wystosować wniosek o skład celny wwożonych na teren kraju towarów, dzięki czemu podatek importowy oraz cła zostaną odroczone w czasie.