druk

Drukarnia cyfrowa – Kraków – specyfikacja

Druk, od momentu swojego pojawienia się i stopniowej popularyzacji, polega na wielokrotnym odbiciu obrazu z tzw. formy drukowej na podłoże drukowe. Forma drukowa, jest rodzajem matrycy, a technicznie rzecz ujmując, to część urządzenia drukarskiego przyjmująca barwnik w punktach obrazu drukowego, po to by w efekcie, przekazać go na podłoże drukowe. Tym właśnie mniej więcej, zajmuje się drukarnia cyfrowa w Krakowie. 

NA CZYM POLEGA DRUK CYFROWY?

Opierając się na dorobku współczesnej technologii cyfrowe, pracownia wzbogaciła swoje usługi o druk cyfrowy. Charakteryzuje się on tym, że materiały przeznaczone do wykonania kopii, są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych.

Druk wykonujemy w sposób bezpośredni posługując się komputerowym zapisem cyfrowym lub też korzystamy w trakcie tej czynności z nośnika pośredniego. 

OFERTA DRUKARNI CYFROWEJ W KRAKOWIE

Technika druku cyfrowego

charakteryzuje się również tym, że dane z nośnika pośredniego są kasowane i zapisywane na nowo po każdym cyklu drukowania. Dużym udogodnieniem używanego przez nią procesu, jest tzw. personalizacja, która polega na możliwości zmiany dowolnych elementów graficznych i tekstowych dla każdej kolejnej, wykonywanej przez nas odbitki.

Wszystko zależnie od potrzeb! Druk cyfrowy, uwzględnia elastyczność oraz dopuszcza wiele ciekawych rozwiązań, niedostępnych dla tradycyjnych metod kopiowania. 

UDOGODNIENIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ DRUKARSKICH

W technologii druku cyfrowego, formą drukową jest sam zapis cyfrowy. Do wykonania odbitki czy też kopii, nie jest potrzebny nam żaden barwnik ani farba. Cyfrowe maszyny drukarskie, tworzą obraz drukowy bezpośrednio w miejscu, w którym rozpoczyna się czynność druku.

Obraz drukowy jest tym samym pod względem kształtu obrazem, jak ten, który otrzymujemy po wydruku na odbitce. Jest on efektem zetknięcia się środka drukującego, w tej sytuacji zapisu cyfrowego, z podłożem drukowym. Podłoże drukowe natomiast, to wszelkiego typu materiały takiej jak papier, tektura czy folia, wykorzystywane przez nas do wykonywania kopii i odbitek drukarskich.